Christine K. Jørgensen

Administrasjonskoordinator

Christine er vår administrasjonskoordinator, og har kontorplass på Treklyngen, Hønefoss. Hun jobber også med 3D-skanning og dokumentasjon av bygg, og tar gjerne turen ut for å se på en gammel låve. Christine er utdannet agronom, men har i senere tid tatt utdanning innen bygningsvern, og sirkulærøkonomi. Det å se på et bygg som en ressurs er dermed noe som faller seg naturlig. Hun har i mange år jobbet som saksbehandler i det offentlige, men har nå tatt turen ut i det private. Hun har også jobbet som selvstendig med vindusrestaurering, med verksted hjemme på småbruket sitt.

Ta gjerne kontakt med Christine K. om: