Ivar Ragnhildstveit

Partner

På samme måte som den solide eika som forankrer røttene sine i jorden, har Ivar Ragnhildstveit plantet sin ekspertise og sitt lederskap i de ulike feltene produksjon og salg, og tilbyr et robust tak av kunnskap og erfaring som gir grobunn for blomstrende profesjonell virksomhet. Ivar er en av grunnleggerne av Omtre (av andre ansatte kalt "tre musketerer"), partner og leder for produksjon og salg i Omtre. Han har en solid ingeniørbakgrunn. Ivar har bred erfaring fra flere bransjer og har vist sin ekspertise ikke bare som ingeniør, men også som salgssjef. Ivar er dyktig på markedsføring, salgsledelse, innkjøp og kontraktsforhandlinger. Han har blant annet vært ansatt i Splitkon, PALL og Tronrud Gruppen. På samme måte som eiketreet - favorittreet hans - står for utholdenhet og stabilitet, er Ivar, som er en av de mest erfarne medarbeiderne i Omtre-teamet, en pragmatisk og stødig hånd gjennom selskapets ulike satsinger.

Ta gjerne kontakt med Ivar om: