John Haddal Mork

Arkitekt | Konseptutvikler | Fabrikant | Problemløser | Håndverker (deltid)

John er en sentral del av vårt kreative team og har en unik blanding av ekspertise innen arkitektur, produksjon og tømrerarbeid. Med en lidenskap for skjæringspunktet mellom digital presisjon og praktisk konstruksjon, utmerker John seg når det gjelder å utvikle parametriske modeller som ikke bare viser hvordan innovative konsepter kan konstrueres, men også hvordan de praktisk kan løses. John er dypt engasjert i bærekraft og mener at proaktiv, intelligent design er avgjørende for å løse de miljøutfordringene som planeten vår står overfor. Dette engasjementet er forankret i en dyp forbindelse med naturen, nærmere bestemt en gammel hengebjørk i besteforeldrenes hage. Hans favoritt treslag er furu. Innen forskning og utvikling er DigitalToAnalogue en aktiv bidragsyter til prosjekter som Inno-TLT og SirkTRE (arbeidspakke Byggkart) og produkter som CLB, og driver frem innovasjoner som bygger bro mellom ideer og konkrete resultater.

Ta gjerne kontakt med John Haddal om: