Kristine Nore

Partner

Kristine Nore, en av de tre grunnleggerne av Omtre og vår nåværende leder for forskning og utvikling (FoU). Med en sterk akademisk bakgrunn, inkludert en doktorgrad i trebyggefysikk, og praktisk erfaring fra Splitkon og TreTeknisk, har Kristine bidratt med verdifull ekspertise innen produksjon av treprodukter og innovasjonsledelse til Omtre i mer enn tre år. Kristine er også prosjektleder for ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter, som SirkTRE og InnoTLT. I fjor var hun med på å lede World Conference for Timber Engineering i Oslo (WCTE 2023). Ved siden av jobben i Omtre er Kristine styremedlem i Innovasjon Norge og balanserer yrkeslivet med ansvaret som bonde, skogbruker og firebarnsmor. Fritiden tilbringer hun gjerne i fjellet, særlig i den vakre eventyrdalen der gården hennes i Noresund ligger. Favorittreet hennes er fjellbjørk (kjent som "fjellbjørk" på norsk).

Ta gjerne kontakt med Kristine om: