Nils Wilhelm Aulie

CEO (interim)

Nils Aulie er administrerende direktør i Omtre, hvor han sammen med ledergruppen styrer selskapets strategiske retning. Han har et sterkt engasjement for bærekraft og det grønne skiftet, og hans kombinasjon av kommersiell innsikt og teknisk ekspertise gir ham en dyp forståelse av både daglig drift og strategisk utvikling. Før han ble en del av Omtre, ledet Nils Miljø Norge AS, et selskap innen sirkulærøkonomien, hvor han oppnådde betydelige resultater. Internasjonalt har han ledet globale prosjekter med stor suksess, noe som viser hans evne til å forbedre effektiviteten og skape suksess på tvers av ulike markeder. Som leder er Nils kjent for sin analytiske og strukturerte tilnærming, kombinert med evnen til å skape et trygt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø. Han er en lyttende og nysgjerrig leder som trives under press og verdsetter teamarbeid. Med en utdannelse innen industriell økonomi og grønn vekst har han et solid teoretisk fundament som styrker hans lederegenskaper. Nils Wilhelm Aulies lederskap kjennetegnes av hans evne til å balansere strategisk visjon med operasjonell dyktighet, noe som sikrer at Omtre fortsatt ligger i forkant når det gjelder bærekraftig praksis i bransjen. Favorittreet hans er bjørk fordi det er et optisk fint tre med den hvite stammen mot de grønne bladene. Dessuten er bjørk en relativt hard tresort med et bredt bruksområde.