Sebastian Karlsen Larsson

Junior designer

Sebastian bidrar med design research og produktutvikling. Hans tilnærming til arbeidet involverer en visuell kommunikasjonsstil og bruk av metoder inspirert av bærekraftig design og systemorientert design. Arbeidsflyten består ofte av research, konseptutvikling og produktvisualisering. Beundring for naturen resulterte i hans lidenskapsprosjekt; utvikling og salg av biehus for solitære bier i Norge. Denne reisen har vært spennende, og har gitt ham innsikt i driftsaspekter, økonomi, markedsanalyse og bruk av tre som materiale. Sebastian er utdannet som produktdesigner ved OsloMet, og hans erfaring spenner over industriell design og systemorientert design. Han har en bekvemmelighet med å takle komplekse utfordringer, som ofte krever tverrfaglig samarbeid. Han brenner for å skape brukersentrerte, ressurseffektive løsninger som er i harmoni med naturens biologiske prosesser.