Tom Svilans

Prosjektmedarbeider

Tom Svilans begynner i Omtre som prosjektmedarbeider med bakgrunn innen arkitektonisk design, digital fabrikasjon og forskning. Tom har undervist og forelest internasjonalt, og har omfattende erfaring med forskning på høyt nivå i flere internasjonale og tverrfaglige forskningsprosjekter. Gjennom doktorgraden har han samarbeidet med sentrale bransjeaktører innen trearkitektur og trekonstruksjon, som Blumer Lehman AG i Sveits og White Arkitekter i Sverige. Tom bringer med seg dyp kunnskap om digital fabrikasjon, materialitet og beregningsbasert designmodellering til teamet vårt. I Omtre fokuserer Tom på Horizon Europe-prosjektene Drastic og CIRCULess, der han bruker sin ekspertise innen digital design og fabrikasjon for å fremme bærekraftig byggeskikk. I arbeidet sitt legger han vekt på å ta hensyn til hele verdikjeden for trevirke - fra skogbruk til ferdig konstruksjon - og søker å integrere nye bildebehandlings- og kommunikasjonsteknologier som kan forbedre design og produksjon av konstruerte treelementer.