Urda Ljøterud

CEO

Urda Ljøterud er Chief Financial Offer (CFO) og en av de tre medstifterne. Med et solid akademisk grunnlag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, der hun spesialiserte seg med en master i miljøøkonomi, har Urda alltid vært i skjæringspunktet mellom økonomi og bærekraft. Den dype tilknytningen til jorda gjenspeiles i livet hennes som ku-bonde, noe som understreker hennes dype respekt for landskapet og vårt sammenflettede forhold til den mer-enn-menneskelige verden. Før hun gikk inn i sin nåværende rolle som CFO og partner i Omtre, utmerket hun seg som innovasjonssjef i ulike organisasjoner. Hos Omtre er Urda for tiden involvert i flere prosjekter. Hun er arbeidspakkeleder for Green Platform-prosjektet SirkTRE, der hun jobber med å forstå hvordan man kan forbedre bærekraften i digital produksjon og automatisering innen trekonstruksjon. I tillegg fokuserer hun på å redusere risikoen forbundet med å ta i bruk nye digitale løsninger for sirkulæritet og miljømessig bærekraft. Urda leder også en arbeidspakke i forstudien for Re-sawmill, kjent som "Foredlingssenter". Favorittrærne hennes er dunbjørk (Fjellbjørk) og lønn (Lønneslekten).