Wendy Wuyts

Utvikler og leder av FoU-prosjekter

Wendy bistår Omtre som bærekraftsforsker og fasilitator i ulike konsortiebaserte paneuropeiske og helnorske forsknings- og innovasjonsprosjekter. Wendy er utdannet tverrfaglig systemtenker og liker å jobbe med aktører på flere nivåer: produsenter, arkitekter, bygningsingeniører og maskiningeniører, verdikjedeledere i fokusbedrifter, byplanleggere i lokale og regionale myndigheter og teknologiutviklere. Helikopterperspektivet, analyse- og tolkningsevnen hennes hjelper henne til å forstå prosesser og systemer på en mer helhetlig måte og bidrar til vellykkede norske og internasjonale søknader.

Ta gjerne kontakt med Wendy om: