Drastic

Omtre er stolte av å være med i vårt første Horizon Europe prosjekt. Prosjekt heter «DRASTIC» og Omtre vil sørge for at ombrukt og oppsirkulert tre vil være en løsning for demonterbare bygg i Europa. DRASTIC er et samarbeidsprosjekt under Horisont Europa med flere europeiske akademiske partnere og næringslivspartnere, ledet av VITO (Belgia).

Drastic logo type 0

Om prosjektet

Prosjektet handler om å demonstrere reelle og rimelige bærekraftige bygningsløsninger med topp ytelse over hele livssyklusen og forbedret sirkulæritet. Dette gjøres ved å tilby rammeverk og en digital plattform for å vurdere, spore og validere reduksjonen i klimagassutslipp gjennom hele livssyklusen, og ved å anbefale nye forretningsmodeller som fremskynder markedsopptaket.

1698236764971

Prosjekt partnere

DRASTIC er bygget opp rundt fem demonstratorer i Frankrike, Tyskland, Spania, Norge, Estland og Tyskland, alle med forskjellig fokus på byggsektoren. Omtre vil lede den norske piloten, og våre ansatte vil også lede to oppgaver i det overordnede prosjektet. De andre sentrale partnerne i den norske demonstrasjonen er Produktif (Norge) og TalTech - Tallinn University of Technology (Estonia).

Omtres bidrag

Livssyklusanalyser

I arbeidspakke 3 vil Omtre bidra med iterativ vurdering, optimalisering og validering av av DRASTICs teknologiske produktutvikling. For hvert innovasjonsprodukt vil Omtre gjennomføre følgende steg: 1) vurdere "business-as-usual" referansesenario, 2) screening av virksomhetens innovative sirkulære løsning og 3) validering av DRASTICs endelige sirkulære produktløsning som skal implementeres i bygninger. For å validere DRASTICs teknologiske produktutvikling, gjennomfører vi livssyklusanalyser som tar for seg produktet fra vugge til grav. Resultatet blir at vi oppnår optimale markedsklare sirkulære produktløsninger.

1707126965289
1704282673483

Styrketesting av returtre

Omtre har demontert låver og renset tømmeret for metaller. Stokkene trasportertes deretter til TalTech for styrketesting og branntesting.

Kontaktpersoner

For mer informasjon, kontakt Urda Ljøterud og Wendy Wuyts.

La oss gi ditt brukte trevirke et nytt liv.