InnoTLT

Innovative Tailored Laminated Timber - InnoTLT - er et forskningsprosjekt innenfor programmet Bioøkonomi i nord. Målet er å utvikle det sentrale massivtreproduktet CLT og skape innovative løsninger for å gjøre trekonstruksjoner konkurransedyktige i fremtiden.

Logo Ramme PNG REV02

Innovasjon

InnoTLT har lagt ut på en reise for å revolusjonere treindustrien, og driver lidenskapelig frem utviklingen av krysslaminert tre (CLT) mot en banebrytende oppfinnelse - Tailored Laminated Timber (TLT). Prosjektet vårt er basert på et brennende engasjement for å utnytte innovasjon, ivareta sikkerheten og levere optimal teknisk ytelse for produktene, samtidig som vi fremmer en robust sirkulær økonomi.

Samarbeidspartnere

20240319 Inno TLT partnere LUND REV00
Avdelingen for strukturmekanikk ved Lunds universitet har lang erfaring med å studere de mekaniske egenskapene til ulike materialer og komponenter. Studiene omfatter egenskaper til tre, papir, fiber og komposittmaterialer, samt egenskaper til limfuger og trebaserte konstruksjonselementer (limtre, krysslimt tre).
20240319 Inno TLT partnere KIT REV00
KIT innen trekonstruksjon og bygningskonstruksjoner fokuserer på å fremme bærekraftige byggemetoder, forbedre bygningsteknologier og -materialer og utvikle konstruksjonstekniske løsninger. De arbeider også med digitalisering, byggeforskrifter og tverrfaglig forskning for å skape tryggere og mer effektive bygninger.

Arbeidspakker

Målet er å utvikle innovative konsepter for massivtrepaneler, det vil si Tailored Laminated Timber (TLT)-paneler. Hovedmålet er å oppnå bedre strukturell ytelse i form av økt stivhet og bæreevne.

TLT-veggelementer vil bli utviklet, analysert og testet i WP2.

Denne arbeidspakken omhandler innovativ utvikling av TLT-paneler som skal brukes som gulv.

Det må utvikles skreddersydde tilkoblingsløsninger for TLT-elementer som kan tilpasses TLT-elementenes ulike egenskaper.

Oversikt

Teamet

Teammedlemmene kommer fra Lunds universitet, Karlsruhe Institute of Technology og Omtre. Medlemmene arbeider innen strukturmekanikk, forskning og innovasjon, sirkulær økonomi, arkitektur og design. Dette skaper en mangfoldig forskningsgruppe med komplementære ferdigheter og synspunkter.

Bilde 20231102 133731 8f84a0fa

Kjernegruppa har jevnlige møter samtidig som vi inviterer industriledende bedrifter til workshops.

20240319 Bioeconomy REV00

Støtte

InnoTLT er finansiert av Norges forskningsråd, Vinnova (Sverige) og Projektträger Jülich (Tyskland). Hovedmålet med denne utlysningen er å støtte fremragende forskning og innovasjon gjennom transnasjonalt samarbeid som fører til nye produkter, teknologier og strategier som bidrar til å nå nullutslippsmålene ved bruk av trebaserte biomasseressurser på den nordlige halvkule. InnoTLT har som mål å innovere innen konstruerte treprodukter til støtte for en sirkulær bioøkonomi.

Kontaktpersoner

For mer informasjon, kontakt Kristine Nore og Francisco Tienda.