SirkTRE

SirkTRE er et Grønn Plattform-prosjekt som etablerer verdisirkler for å realisere gjenbruk og resirkulering av konstruksjonsvirke og flis av høy kvalitet i bærekraftige regioner. SirkTRE er hovedprosjektet, med søsterprosjektet CircWOOD, et 100 % finansiert forskningsprosjekt innenfor SirkTRE. Partnerne kommer fra hele verdisyklusen, med nøkkelposisjoner. Budsjettet for dette prosjektet er på 181 millioner kroner, noe som gjør det til det største Grønn Plattform-prosjektet noensinne.

Ragn Sells Moss 20210529 121639

Mot et felles mål

Målet til SirkTRE er å utnytte 250.000 kubikkmeter av Norges treavfall innen 2024, tilsvarende 100.000 tonn, og 1 million kubikkmeter innen 2030. SirkTRE vil bidra med et klimakutt på 0,5 millioner tonn CO2 årlig innen 2024, og to millioner tonn CO2 årlig innen 2030. I 2030 tilsvarer dette en reduksjon på rundt åtte prosent av nasjonale utslipp i forhold til 1990-nivå. Dette inkluderer lagringseffekten av biogent karbon i tre, som utgjør vel 1/3 av klimakuttet.

IMG 20220811 144237

SirkTRE setter standarden

SirkTRE standardiserer! Så langt er tre standarder finansiert av SirkTRE. Partnere engasjerer seg i etablering og oppfølging av standarder, fra definisjon av sirkulær byggebransje, trekonstruksjoner, rammeverk for miljødeklarasjon (EPD), beregning av klimagevinster fra gjenbruk, og mer! SirkTRE vil bidra til en"CIRCULUTION" - koblingen mellom sirkularitet og løsning. Vi mener at materialer må holdes "i arbeid" over en mye lengre tidsperiode.

Samarbeid for ombruk og gjenvinning av returtre

I Norge er mengden returtre omtrent like stor som mengden tre som inngår i byggeprosjekter. Det meste av returtre flises opp til energigjenvinning. I SirkTRE skal skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenører, avfall- og gjenvinningsaktører, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan sørge for ombruk og gjenvinning av returtre.

Partneroversikt