Halvparten av alt avfall som forbrennes er tre. Det er et stort tap av solide ressurser, som fint kan brukes om igjen i store og små prosjekter. Dette vil vi gjøre noe med.

Vi ønsker at ombruk skal bli regelen, fremfor unntaket, og jobber aktivt for å endre hele sirkelen som tre møter i dag.

Med ny teknologi, forskning og samarbeid får vi fart på veien mot våre felles klimamål.

Vårt arbeid

I essensen driver Omtre med karbonlagring. Dette gjør vi gjennom å holde treverk i sirkulasjon så lenge som mulig. Når et tre vokser så tar det ut CO2 fra luften og lagrer det i røtter, stammen og greiner. Trær gjør en så god jobb med dette at Norske skoger tok opp 41% av CO2-en vi slapp ut i 2021.

Når vi hugger ned et tre fra denne skogen vil karbonet (CO2) forbli lagret i treet og treproduktene. Hvis vi derimot brenner treet igjen vil den lagrede CO2-en gå tilbake i lufta og bidra til global oppvarming. I Norge blir 90% av treverket brent for energigjenvinning. Forlenging av levetiden til treverket gir økt karbonlagring som er positivt for miljø og klima.

Vi lager kvalitetsprodukter av treverk som ellers har en lav verdi. Dette kaller vi foredling av returtre. Disse produktene brukes primært i konstruksjonen av nybygg, ombygging eller rehabilitering av eksisterende bygg. 

Et av disse produktene er KL-Blokken som er et demonterbart byggesystem laget av avkapp fra massivtre produksjon. KL-Blokken brukes til å konstruere kontorskillevegger, levegger, bærende vegger, frittstående konstruksjoner som garasjer, redskapsboder, anneks etc. Dette er et eksempel på hvordan vi bruker gammelt treverk på nytt og på nytt.

Vi bruker mye av tiden vår på å løse en knute som ikke har blitt løst før, gjenbruk av returtre i stor skala. Det blir bare mer og mer tydelig at behovet for gjenbrukte byggematerialer er økende og absolutt til stede.

Løsningene finner vi gjennom forskning og utviklingsprosjekter i samarbeid med våre partnere. Omtre administrerer Grønn Plattform-prosjektet SirkTRE, hvor 30 partnere arbeider med å få treverk inn i verdisirkler, fremfor energigjenvinning. Noen av de andre prosjektene våre inkluderer InnoTLT, DRASTIC og MinTRE. Disse kan du lese mer om på prosjektsiden.

Våre kompetanseområder

Fra årringer til ringvirkninger

 • Forskning

  Forskning

  Vi har egne forskning- og utviklingsprosjekter innen byggesystemer, digitalisering, regulering og markedsutvikling for bedre sirkulær ressursutnyttelse. Vi samarbeider med flere partnere for å øke hastigheten i byggenæringens omstilling til sirkulærøkonomien.

 • Digital twin 2

  Tjenester

  Vi tilbyr ulike pakker med tjenester. En uthevet tjeneste er BYGGKARTLEGGING I LANDBRUKET 2.0, som er et prosjekt hvor vi tilbyr kartlegging av landbruksbygg, og hvor det er mulig å bestille dette på oppdrag. Vi kan også tilby tilstandsanalyse som går på eldre bygg.

 • IMG 4142

  Foredling

  Gjennom forskning og utvikling finner vi løsninger for industriell foredling av returtre. Slik skal brukt tre få samme kvalitet, pris og tilgjengelighet som nytt trevirke har i dag.

20240319 Felles mal illustrasjon REV03

Mot et felles mål

Målet til SirkTRE er å utnytte 250.000 kubikkmeter av Norges treavfall innen 2024, tilsvarende 100.000 tonn, og 1 million kubikkmeter innen 2030. SirkTRE vil bidra med et klimakutt på 0,5 millioner tonn CO2 årlig innen 2024, og to millioner tonn CO2 årlig innen 2030. I 2030 tilsvarer dette en reduksjon på rundt åtte prosent av nasjonale utslipp i forhold til 1990-nivå. Dette inkluderer lagringseffekten av biogent karbon i tre, som utgjør vel 1/3 av klimakuttet.

IMG 7097

Med digitale vektøy

Omtre samarbeider med strategiske teknologileverandører for å lage morgendagens systemer for foredling av returtre. Vi ser at gjenbruk i stor skala muliggjøres gjennom innovative industrilinjer, hvor optimaliserte prosesser drevet av maskinlæring automatiserer en ellers manuell prosess. Vi arbeider for å få på plass en sømløs informasjonsflyt fra der avfallet skapes, helt til returtreet installeres i nye bygg som bygningselementer.

La oss gi ditt brukte trevirke et nytt liv.