Karriere

Verdier

Arbeid i Omtre

Vi er alltid åpne for lidenskapelige og talentfulle personer som er ivrige etter å bidra til vårt oppdrag om å fremme bærekraftig byggepraksis. Hos Omtre fremmer vi en inkluderende arbeidsplass der alle blir respektert og verdsatt. Vi opprettholder en nulltoleransepolitikk mot sexisme, rasisme og enhver form for diskriminering. Hvis du er drevet av kreativitet, bærekraft og et ønske om å ha en positiv innvirkning på miljøet og samfunnet, inviterer vi deg til å utforske karrieremuligheter med oss.

Vår arbeidskultur

I Omtre ønsker vi å sette våre ansatte sentralt og ønsker å respektere ulike behov og roller som ansatte kan ha. Noen av våre ansatte har et porteføljeliv; og jobber kun deltid slik at de kan kombinere sine verdifulle oppgaver i Omtre med omsorgsoppgaver og/eller annet arbeid (f.eks. jordbruk, stell av jord). Vi tilbyr hybride arbeidsforhold; noen jobber på vårt kontor i Hønefoss, andre eksternt. Hver 3. måned har vi fysisk samling. I tillegg tillater vi fleksibel arbeidstid. Er vi perfekte? Nei, men vi prøver å forbedre oss etter hvert som vi vokser fra en oppstart til en SMB.

Søk på våre ledige stillinger

Vi legger ut ledige stillinger via vår LinkedIn-profil.

Spontane søknader

Vi er villige til å motta spontane søknader, inkludert praksisplasser, via info@omtre.no. Legg ved en cv og et motivasjonsbrev som forklarer hva du kan bidra med til Omtre og vår visjon om et mer sirkulært tømmerbasert bygningsmiljø og hva du forventer av Omtre for deg selv.