Byggkart

Innenfor SirkTRE-satsingen er en av de avgjørende arbeidspakkene som administreres av Omtre AS, BYGGKART, med sikte på å få en detaljert oversikt over bygninger som er planlagt for dekonstruksjon for å legge til rette for planlagt gjenbruk av byggematerialer, med fokus på tømmer.

Digital twin 2

3D skanning av bygg

Dette inkluderer bruk av avansert 3D-laserskanningsteknologi, som Leica RTC360-skanneren, for å lage detaljerte punktsky-representasjoner av bygninger.

Digital twin
Punktskyen kan gi oss detaljert informasjon om byggets tilstand og kartlegging av materialene som er egnet for ombruk.

Har du et bygg som trenger diagnose?

Som en del av Sirktre-prosjektet tilbyr vi denne tjenesten til slutten av 2024 med stor rabatt. Vi sender noen til donasjonsbygget ditt som vil stille en diagnose. En rapport eller en digital fil kan leveres i samme tjenestepakke. Ta kontakt med info@omtre.no dersom du ønsker å utforske de ulike pakkene.